Trénink dětí v Dubném

od 1.9.2016 probíhá na fotbalovém hřišti v Dubném každé úterý a čtvrtek od 16:30 trénink dětí z ročníků 2008-2012

prvních dvou tréninků se účastnilo přes 20 dětí

První trénink 1.9.2016

pod trenérským dohledem Martina Řezníčka, Jiřího Šímy, Vojtěcha Bürgera a dvojčat Píšových

Druhý trénink vedl také Lukáš Voráček